Podcast

Toen de wereld in maart 2020 dicht ging, stond Leonie op de drempel om van theater haar beroep te maken. Ze vroeg zich af: wat is de waarde van mijn beoogde vak? En hoe nu verder? Samen met jurist & filosoof Jascha Dikker besloot zij een podcast te maken over de waarde van theater voor de maatschappij: Theater heeft geen zin. Maar ik wel. De podcast werd gemaakt in coproductie met Over het IJ Festival en met steun van o.a. het AFK en Janivo.

“Wij, theatermaker Leonie Kuhlmann en jurist & filosoof Jascha Dikker, gaan in 12 podcastafleveringen in gesprek met sprekers uit het theaterveld en daarbuiten, om zo de staat van het theater te evalueren. We zijn beiden grote theaterliefhebbers en bezoeken regelmatig voorstellingen. Door de coronacrisis zien wij onze geliefde theatersector op zijn kop staan. Wat als de theatersector straks nóg meer moet gaan bezuinigen? Wij willen op de bres springen voor onze mooie sector. Maar hoe leg je een beleidsmaker of politicus uit wat de waarde van theater is?

Theater gáát voor ons over fysiek contact: over een lijfelijke ervaring, over het aanspreken van je zintuigen, het ‘niet slechts intellectueel, maar gevoelsmatig begrijpen’. Is er nog wel plek voor theater in en na het coronatijdperk? Of heeft de theatersector zijn beste tijd gehad?

Door de coronacrisis werd ons pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de theatersector is. Het valt ons op dat de theatersector zich bij het verantwoorden van hun kunstvorm snel vervalt in een defensieve houding, of een slachtofferrol. In brandbrieven aan de regering wordt met name de financiële draagkracht van de sector benadrukt: de creatieve sector creëert heel veel banen. In de onderbouwing van hun positie wordt daarnaast wel het belang van theater benoemd, maar niet geconcretiseerd. Wat heeft de sector nog meer te bieden dan banen voor zzp’ers? Wat houdt die waarde in die de sector zichzelf toedicht?

Wij verwonderen ons erover hoe beperkt de theaterwereld de afgelopen tijd in staat is geweest om dat uit te leggen buiten de eigen kring. Wat voor de theatersector vanzelfsprekend als van belang wordt ervaren, is vaak minder vanzelfsprekend voor beleidsmakers of leken. Daarom denken we dat het tijd is voor een herevaluatie. Reflecteren is echter lastig in je eentje, zeker als je er zelf middenin zit. Daarom willen we dit onderzoek doen samen met ervaringsexperts uit het veld en met mensen die hier vanuit hun eigen expertise op kunnen reflecteren. Volgens ons leeft theater bij uitstek op de kracht van het narratief: het vertellen van verhalen. En uit die kracht moet worden geput. Met onze podcast willen we een genuanceerde blik geven door verhalen, perspectieven en argumenten te verzamelen die anderen kan helpen de waarde van hun vak te formuleren.”

De podcast is o.a. te beluisteren via Spotify en de podcastapp van Apple: https://linktr.ee/Theaterheeftgeenzin.Maarikwel. Zie onze Instagram voor meer informatie: https://www.instagram.com/theaterheeftgeenzin.maarikwel/).