Over mij


Leonie Kuhlmann (1989) is een eigenzinnige theatermaker en zakelijk/creatief producent. Ze vertaalt grote thema’s naar kleine, invoelbare vertellingen. Vorm is voor haar ondergeschikt aan de inhoud: ze werkt met film, auditief materiaal (podcast), tekst, muziek, dans, teksttoneel en performance.

In juni 2020 studeerde ze af als Docerend Theatermaker (FHK). Eerder rondde ze de studie ‘Bestuurs- & Organisatiewetenschap’ (2012) en de master ‘Organisaties, Verandering & Management’ (Universiteit Utrecht, 2015) af en was ze politiek en bestuurlijk actief.

In de zomer van 2021 maakte ze twee theaterproducties: de voorstelling I WIN, YOU LOSE op Amsterdam Fringe Festival, en de voorstelling BACKSPACE op Over het IJ Festival (zeecontainerprogramma).
In coronatijd maakte ze, met steun van o.a. AFK en Janivo en in coproductie met OHIJ, de podcast ‘Theater heeft geen zin. Maar ik wel’, over de waarde van theater voor de maatschappij.
Daarnaast maakte ze de theatrale dansfilm ‘Dat Komt Door de Maan’, met steun van het Amarte Fonds.

Leonie zoekt in haar werk naar mildheid en nuance. Ze wil aandacht vragen voor de mens achter de poppetjes, voor een zachtere blik op de wereld. Ze schrijft haar teksten zelf en houdt van realistisch spel met een gestileerde vormgeving.
Als creatief producent geeft ze mensen de ruimte, veiligheid en het vertrouwen om te worden wie ze van binnen al zijn.

Leonie’s voorstellingen kenmerken zich door muzikaliteit en ritme. Ze zijn vertellend, beeldend en vaak sociaal of maatschappelijk geëngageerd.
Thema’s die haar aan het hart gaan, zijn o.a.: eigenheid, (on)rechtvaardigheid, normen en systemen, groepsgedrag en eenzaamheid. Ze zoekt in haar voorstellingen altijd naar verbinding met haar personages of vertelling, naar meevoelen. Naar ontroering, troost, identificatie of naar het delen van geluk. 

Leonie werkt graag interdisciplinair: in haar 1e studiejaar maakte ze met vrienden twee korte fictiefilms (2016-2017). In haar 2e en 3e studiejaar maakte ze drie interdisciplinaire voorstellingen met spoken word, muziek en beweging (2017-2018). Diezelfde periode deed ze twee extra regieassistenties (2017-2018) en ging ze 6 weken naar Zuid-Afrika voor een faculteitsbreed kunstproject (community art: ‘Darling Collection, 2018’).

Als actrice volgde ze, naast haar opleiding, twee aanvullende cursussen in camera-acteren en speelde ze in verschillende studentenfilms. 
In haar vrije tijd zingt ze Nederlandstalige kleinkunstmuziek, rijdt ze paard en schrijft ze.

Foto’s